Bonnetjes checken

19.07.2014


Onze projecten moeten Narangi inzage geven in hun uitgaven, onder meer door alle bonnetjes van aankopen te bewaren. Tijdens onze werkbezoeken aan India controleren we de bonnen, en vergelijken de gemaakte kosten met de begroting en het geld dat we hebben overgemaakt.

 

Deze eindafrekening betekende voor de Wisdom Academy dat ze 225 euro moet terugbetalen aan Narangi over het voorgaande jaar, omdat de daadwerkelijke kosten lager uitvielen dan begroot. En die van 225 euro kunnen we dan dit jaar weer zes maanden lang het salaris betalen van een leerkracht van de Wisdom Academy!

 


Ontvang onze nieuwsbrief