Individuele Support

Naast het steunen van projecten gericht op groepen mensen investeert Narangi ook op individueel niveau.

 

Waarom individuele support?
Ons Individuele Support Programma stimuleert mensen om hun talenten te benutten en te ontplooien met het oog op een rooskleuriger toekomst. Levensverbetering op individueel niveau betekent in India dat meerdere mensen daar (direct of indirect) baat bij hebben. In India zijn de familiestructuren veel hechter en veelomvattender dan in bijvoorbeeld Nederland. Familie betekent de ‘extended family’: ouders, kinderen, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten. En in India is geen sprake van een verzorgingsstaat, als familie zorg je voor elkaar.

 

Door in te zetten op individuele steun bereiken we dus niet alleen de persoon in kwestie, maar de hele familie. Op die manier proberen we de armoedecirkel waarin families vaak al generaties lang zitten, te doorbreken.

 

Naar een goede school

Momenteel helpen we een viertal arme families in Jaipur door het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Een goede basiseducatie betekent betere perspectieven voor vervolgonderwijs en betere loopbaanmogelijkheden.

 

Voorheen gingen de kinderen niet naar school of ze zaten op openbare scholen: gratis onderwijs voor de armen, maar een belabberde kwaliteit. Een private school kunnen de families niet betalen. Goed basisonderwijs is in India nog steeds een privilege van de ‘rijken’.

 

Sinds 2011 steunen we Sanjay, Ajay en hun zusje Pramiti, sinds 2013 het jongetje Trilok, sinds 2014 Amir, Ajmal, Ruhi en hun zusje Nasreen, en sinds 2017 steunen we ook  Zaina en haar broertje Zafir. Allemaal gaan ze nu naar goede, private Engelstalige scholen. In India, waar het Engels (naast het Hindi) een belangrijke voertaal is, biedt een goede beheersing van de Engelse taal betere toekomstperspectieven.

 

Bijles

Omdat de kinderen op hun vorige scholen niet of nauwelijks Engels hebben geleerd, krijgen ze dagelijks bijles van een tutor. Dit extra onderwijs is (zeker de eerste jaren) nodig om hen te laten slagen op de nieuwe scholen. Ze moeten hard werken, maar gaan met veel plezier naar school en halen goede resultaten!

 

Wat kost het?

Narangi betaalt alle schoolgerelateerde kosten: schoolgeld, uniform en schoenen, boeken en lesmaterialen, schooltassen en de vergoeding aan de tutor. Die kosten bedragen gemiddeld 375 euro per kind per jaar.

De betrokken ouders leveren naar draagkracht een kleine financiële bijdrage aan het onderwijs van hun kinderen.

 

Snel meer weten over de voortgang van deze projecten?
Klik hier voor een kort artikel over het schooljaar 2013-2014.

En klik hier voor de nieuwsbrief over het schooljaar 2012-2013.

 

Uit privacy overwegingen gebruiken we niet de echte namen van de kinderen en hun ouders uit ons Individuele Support Programma

 

Ontvang onze nieuwsbrief