De scholen

Kinderen in sloppenwijken leren de harde lessen van het leven. De Wisdom Academy leert ze ook taal en rekenen.

De Wisdom Academy runt vier basisscholen in vier verschillende sloppenwijken in het westen van Jaipur. Totaal gaan zo’n 100 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar naar school, zowel jongens als meisjes.

 

Les in de sloppen 
De lessen vinden plaats in de sloppenwijken zelf, zodat de leerlingen lopend naar school kunnen. Op die manier kunnen ook de meisjes onderwijs volgen; hun ouders staan hen vaak niet toe om scholen buiten de sloppenwijk te bezoeken.

 

In één van de sloppen huurt de Wisdom Academy een ruimte in een stenen gebouw. In de drie overige slums wordt lesgegeven in hutten, waarvoor de daar wonende families een vergoeding krijgen. Immers, in de uren dat hun hutten worden gebruikt als klaslokaal kunnen zij hun onderkomen niet in en daarnaast worden de schoolspullen in hun hutten bewaard. In de zomermaanden vinden de lessen ook buiten plaats.

 

 

In elke sloppenwijk wordt zes dagen per week les gegeven, gedurende 2,5 tot 3 uur per dag. De meeste leerlingen zijn nooit eerder naar school geweest, in één groep zitten dan ook vaak kinderen van verschillende leeftijden. Op elke school werkt een assistent om de leraren en leerlingen te helpen. En voor aanvang van de lessen gaan de assistenten de slums in om ontbrekende leerlingen te verzamelen.

 

School moet leuk zijn!
Zeker voor kinderen die geen leercultuur gewend zijn en van wiens ouders weinig stimulans uitgaat om onderwijs te volgen
is het belangrijk om de lessen zo interessant mogelijk te maken. Kinderen moeten het leuk vinden om naar school te gaan. Het curriculum op de Wisdom Academy is dan ook gevarieerd en interactief. Er zijn serieuze vakken, zoals Hindi, Engels, biologie en rekenen. Maar ook creativiteit en sociale vaardigheden (tekenen, dansen, zingen, toneelstukjes) vormen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Klik hier voor een visuele impressie van de vakken en activiteiten op de Wisdom Academy.

 

Actief leren
In India worden vaak nog ouderwetse onderwijsmethoden gebruikt: uit je hoofd leren, ‘stampen’ en herhalen. Voor zelf nadenken is weinig of geen ruimte. De Wisdom Academy werkt op een andere manier. Zoveel mogelijk integraal onderwijs: lessen rondom thema’s (zoals water, insecten, Indiase feestdagen) waarbij diverse vakken worden gecombineerd. En waarbij de leerlingen worden gestimuleerd om zelf te ontdekken en actief te leren. Naast klassikaal onderwijs wordt er zoveel mogelijk les op maat gegeven, afgestemd op het leerniveau en leertempo van de individuele leerlingen.

 

Spelenderwijs beginnen
Het is een hele klus om kinderen die nooit eerder naar school zijn geweest te motiveren om te leren. Activiteiten als stilzitten (in plaats van werken of rondrennen) en luisteren zijn al moeilijk genoeg. De eerste tijd wordt er veel getekend, gekleurd en liedjes gezongen, alvorens de serieuze vakken aan bod komen. Na een paar maanden zijn de meeste leerlingen enthousiast en geïnteresseerd en kan het ‘echte leren’ beginnen.

De eerste weken leven nieuwe leerlingen zich standaard uit met de lesmaterialen. Gummen en puntenslijpen zijn bijvoorbeeld spannende nieuwe activiteiten. Tientallen potloden en gummetjes gaan er die eerste weken doorheen …

 

Lees onze jaarverslagen voor specifieke activiteiten en resultaten met betrekking tot de scholen.

 

Ontvang onze nieuwsbrief