De sloppenwijken

Jaipur telt tussen de 200 en 400 sloppenwijken. Ruim 20% van Jaipur’s inwoners woont in een sloppenwijk.

De leerlingen van de Wisdom Academy leven in verschillende ‘bastis’ (sloppenwijken) in het westen van Jaipur. Hun families zijn van het platteland naar de stad getrokken op zoek naar een beter leven. Maar ze kwamen terecht in slums waar goede huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs ontbreken. In feite verruilden ze hun rurale armoede voor urbane armoede.

 

Illegaal
De sloppenwijken waar de leerlingen wonen, zijn (semi) illegale nederzettingen. En worden om die reden genegeerd door de overheid. Een deugdelijke infrastructuur ontbreekt: de wegen zijn niet geplaveid, er is geen of nauwelijks riolering en elektriciteit en water worden noodgedwongen afgetapt van de publieke voorzieningen.

 

In de armste sloppenwijken wonen de families in simpele hutten van modder, takken en plastic. De sanitaire voorzieningen zijn slecht. Soms zijn er een paar toiletten en wasruimtes die door tientallen mensen worden gedeeld. De meeste bewoners doen hun behoefte buiten, op open veldjes in de buurt (zoals overigens 50% van de Indiërs doet).

 

Werk en inkomen
De slumbewoners zijn dagloners en worden vaak slecht betaald. Veel families leven rond de armoedegrens. De sloppen staan vlakbij middenklasse buurten, dichtbij kansen op werk. Vrouwen zijn hulp in de huishouding bij ‘rijke’ Indiërs of onderhouden hun tuinen. De mannen zijn schilder, ‘sweeper’, handelaar in oud ijzer of werken in fabriekjes.

Huizen in India moeten elke dag worden geveegd. Door gebrekkig plaveisel en de grote hopen afval op straat is er altijd en overal zand en stof. En in Rajasthan dringt ook nog het woestijnzand de huizen binnen. Iedereen die het zich kan veroorloven, laat dagelijks een ‘sweeper’ komen die voor een paar roepies alle vloeren veegt en dweilt.

In sommige sloppen werken de bewoners in de bouw. De afgelopen decennia worden overal in rap tempo shopping malls en woonflats gebouwd, dus is er volop werk. Ook de vrouwen verrichten zware arbeid. Ze verplaatsen zand, stenen en cement in grote schalen (tot 40 kilo zwaar) op hun hoofd.

 

Problemen

  • De slechte hygiënische omstandigheden en de kwaliteit van het drinkwater vormen een groot gezondheidsrisico. Bewoners zijn kwetsbaar voor infecties, ziektes kunnen zich snel verspreiden en mensen lijden aan eenvoudig te voorkomen ziektes zoals diarree.
  • Gezondheidsproblemen blijven vaak bestaan, omdat de slumbewoners geen geld hebben voor medicijnen.
  • Verslaving aan alcohol, drugs of gokken zorgt voor nog meer geldproblemen en voor huiselijk geweld. Veel mannen zijn alcoholist.
  • Sommige families hebben enorme schulden. Ze lenen geld van tussenpersonen tegen woekerrentes van soms 50%.
  • Veel bewoners zijn afkomstig uit een lage kaste en worden daarom gediscrimineerd.
  • Er zijn vaak geen gratis openbare scholen in de buurt van de slums.

 

Bekijk hier het foto album over de sloppenwijken.

 

Ontvang onze nieuwsbrief