Hoe werken we?

Onze werkwijze is gebaseerd op een aantal grondslagen:

 

Eén euro in, één euro uit
Narangi is een non-profit organisatie. Ons uitgangspunt is om elke euro die we binnenkrijgen te besteden aan de projecten. Daarom houden we onze kosten laag: de bestuursleden en vrijwilligers werken pro bono, en met donaties in natura kunnen we onze operationele uitgaven verder beperken.

 

Voor iedereen
Wij werken met en voor alle mensen, ongeacht hun sociale achtergrond, geloof, sekse, etniciteit, ras, leeftijd, seksuele geaardheid, et cetera.

 

Lokaal
Wij denken dat lokale mensen en organisaties het beste weten waar behoefte aan is en welke projecten bijdragen aan hun betere samenleving. Daarom sluit Narangi aan bij lokale initiatieven.

We sturen geen goederen naar de projecten. Die kunnen vaak (veel) goedkoper ter plekke worden aangeschaft, met ook de garantie dat de expertise voor het eventuele onderhoud daar aanwezig is. Daarnaast stimuleert lokaal inkopen de plaatselijke economie.

 

Partnerships
Narangi voert zelf geen projecten uit. De uitvoering en het management is in handen van lokale partnerorganisaties. Met hen maken we concrete, schriftelijke afspraken over de wederzijdse inspanningen, verantwoorde-lijkheden en gewenste resultaten. Minimaal eenmaal per jaar bezoeken we de projecten om met eigen ogen de voortgang te bekijken. En om gezamenlijk te evalueren, te leren en nieuwe plannen te maken.

 

Praktisch idealisme
We hanteren een pragmatische aanpak. Voor Narangi, voor de projecten die we steunen en voor onze samenwerkingsverbanden met lokale partners. We beginnen met kleine stappen, bouwen solide en professionele organisaties en relaties, en groeien vanuit daar.

 

Transparant
Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen aan onze stakeholders: de lokale organisaties en mensen waarmee we werken, en natuurlijk de donateurs en partners die ons werk mogelijk maken. Dat doen we door duidelijk te communiceren over onze activiteiten en resultaten, op bijvoorbeeld deze website en in onze jaarverslagen.

 

Voorwaarden
Uiteraard stellen we voorwaarden aan de projecten die we steunen, zoals:

  • Het project is kleinschalig, wat bijvoorbeeld betekent dat de lokale initiatiefnemers direct bij het project betrokken zijn en het mede uitvoeren.
  • De uitvoering gebeurt door particuliere, lokale non-profit organisaties.
  • Het project is realistisch, concreet en gefocust op structurele resultaten.
  • De activiteiten vinden plaats in nauwe afstemming en samenwerking met de doelgroep en lokale bevolking.
  • Wij kennen de lokale partners en uitvoerders persoonlijk en onderhouden direct (maandelijks) contact met hen via e-mail en Skype.
  • Het project verschaft Narangi inzage in hun financiële administratie.

 

Eerlijk

Wij willen open en eerlijk communiceren met:

  • Onze ‘achterban’ in Nederland. Ontwikkelingssamenwerking is complex en uitdagend en dingen zullen soms anders lopen dan verwacht. We willen een realistisch beeld schetsen aan de ‘buitenwereld’, ook omdat vanuit het referentiekader van de donateurs de lokale omstandigheden vaak niet vanzelfsprekend te begrijpen zijn.
  • Onze lokale partners. Begrip en respect voor elkaars cultuur en standpunten zijn belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking, het opbouwen van een vertrouwensrelatie en eerlijke communicatie.

 

Kassabonnen
Tijdens onze werkbezoeken aan India verschaffen de projecten ons inzage in hun financiële administratie, inclusief de bonnetjes van gedane betalingen. Voor zover mogelijk, want officiële kassabonnen worden in India niet altijd gegeven. Voor kleine bedragen in winkels of aankopen op de markt krijg je vaak geen bon. Mocht je erop staan toch een betaalbewijs te krijgen, dan is dat een snippertje papier of een hoekje van de krant. Daarnaast wordt de aankoop vaak duurder als je perse een officieel bewijs wilt hebben, dan berekent de winkelier er de wettelijke omzetbelasting bij.

 

De afspraak met onze projecten luidt dat we voor zoveel mogelijk aankopen en betalingen officiële bonnen willen zien, in ieder geval voor bedragen hoger dan 1.000 roepies (15 euro). En verder is het een kwestie van vertrouwen. Voor beide partijen is dit een werkbare combinatie van de Indiase en de Nederlandse realiteit.

 

Ontvang onze nieuwsbrief