In het kort

Narangi steunt de Wisdom Academy, een lokale organisatie in Jaipur (India) die diverse basisscholen runt voor kinderen uit sloppenwijken. De meeste kinderen zijn (net als hun ouders) nooit eerder naar school geweest. Naast gratis onderwijs krijgen de leerlingen lesmaterialen, schrijfwaren en voedzame ‘mini meals’. Sinds medio 2013 verzorgt de Wisdom Academy ook trainingsprogramma’s voor volwassenen in de sloppen.

 

Visie op onderwijs
De Wisdom Academy vindt dat ook kansarme kinderen recht hebben op kwalitatief goed en interessant onderwijs. Daarom geeft de Wisdom Academy les op een gevarieerde en interactieve wijze. Want ook de manier van onderwijs geven -en dus krijgen- bepaalt de toekomstkansen van leerlingen.

 

Achtergrond van de leerlingen
De leerlingen komen uit diverse sloppenwijken in het westen van Jaipur. De slumbewoners zijn arm (leven rond de armoedegrens), afkomstig uit de laagste sociale kasten, vaak analfabeet en velen zijn dagloners. Veel kinderen werken ook of helpen thuis (als oppas voor hun broertjes en zusjes, water halen, schoonmaken en koken). Voor de meeste kinderen is het onderwijs op de Wisdom Academy de enige scholing die ze ooit zullen krijgen.

 

Community support
De Wisdom Academy ondersteunt ook de families en gemeenschappen waarin de leerlingen wonen, om de leefomstandigheden van de sloppenwijkbewoners te verbeteren. Zo komt er elke maand een verpleegkundige in de sloppen voor medische check-ups en om voorlichting te geven over (het voorkomen van) ziektes. Daarnaast wordt er allerhande sociale- en noodhulp geboden.

 

Trainingsprogramma’s voor volwassenen
In juli 2013 is de Wisdom Academy gestart met naailessen voor vrouwen in de sloppenwijken. De deelneemsters leren nieuwe vaardigheden, een nieuw vak, waarmee ze beter betaald werk kunnen krijgen. De naaicursussen kunnen zo bijdragen aan het verminderen van de armoede waarin de gezinnen van de deelneemsters leven.

 

Toekomst
Voorlopig ligt de focus van de Wisdom Academy op continuïteit en duurzaamheid: behouden en voortzetten van de huidige activiteiten. Op de langere termijn zou de Wisdom Academy graag geleidelijk willen uitbreiden en investeren (meer scholen, meer sloppenwijken en meer inkomenverhogende activiteiten voor volwassenen).

 

Non-profit
De Wisdom Academy is een non-profit organisatie en geregistreerd in India als een ‘charitable trust’.

 

Ontvang onze nieuwsbrief