Geven met belastingvoordeel

Stichting Narangi is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Een ANBI moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang, mag geen winstoogmerk hebben en haar bestuurders krijgen geen of een beperkte vergoeding.

 

De ANBI status biedt fiscale voordelen voor zowel donateurs als voor Narangi.

 

Voordelen voor donateurs

  • Particuliere donateurs kunnen hun giften aan Narangi aftrekken van de inkomstenbelasting als de gift tussen 1% en 10% van het drempelinkomen valt.
  • Bedrijven kunnen hun giften aan Narangi aftrekken van de vennootschapsbelasting. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de 100.000 euro blijven.

 

Extra belastingvoordeel bij 5 jaar of langer

Als je Narangi voor een periode van 5 jaar (of langer) wilt steunen waarin je jaarlijks een vast bedrag aan ons doneert, is sprake van een z.g. ‘periodieke schenking’. Deze leggen we vast in een schenkingsovereenkomst.

Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen (er gelden geen aftrekbeperkingen). De Belastingdienst betaalt afhankelijk van je jaarinkomen en leeftijd tot 52% mee aan je gift. Je kunt dus méér geven zonder dat het je extra geld kost!

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van je belastingtarief krijg je tot 52% van je gift terug van de belasting. De voorbeelden hierboven gaan uit van een belastingtarief van 42%.

Het jaarlijks vaste bedrag kan desgewenst in termijnen (bijvoorbeeld maandelijks) worden gedoneerd.

 

Wil jij ons steunen met een periodieke schenking? Mail ons en dan regelen wij een schenkingsovereenkomst.

 

Voordelen voor Narangi

Door de ANBI status zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften en erfenissen. Jouw gift komt dus volledig ten goede aan Narangi.

 

Meer informatie vind je hier of op de website van de Belastingdienst

 

Ontvang onze nieuwsbrief