Wat doen we?

Narangi geeft mensen in een achterstandspositie in India een kans om hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we door te investeren in onderwijs en training. We geven rechtstreekse (financiële) support aan lokale, kleinschalige educatieprojecten in sloppenwijken. Daarnaast steunen we individuele families door het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Een goede opleiding biedt kansen op een goede baan en daarmee op een beter leven.

 

Onze activiteiten
We bieden onze lokale partners rechtstreekse financiële steun, die zowel eenmalig als voor de langere termijn kan zijn. Onze kernactiviteiten zijn fondsenwerving en fondsmanagement. Daarnaast voeren we ook capaciteitsversterkende activiteiten uit, met het oog op het vergroten van de zelfstandigheid en duurzaamheid van onze lokale partners. Zo adviseren en coachen we hen in bijvoorbeeld strategie, bedrijfsvoering en fondsenwerving.

 

Kleinschalig
Narangi gelooft in de kracht van kleinschalige particuliere projecten. Náást de hulp die de grote ontwikkelingsorganisaties en (nationale) overheden bieden. Kleinschalig:

  • Betekent directe steun aan de doelgroep.
  • Garandeert de menselijke maat.
  • Voorkomt dat het geld in bureaucratie gaat zitten.
  • Betekent dat voor donateurs heel concreet duidelijk is waar hun geld aan wordt besteed.

 

Om in India (maar ook elders ter wereld) daadwerkelijk verandering en ontwikkeling tot stand te brengen, zijn de vele door lokale burgers opgestarte projecten hard nodig.

 

Thema’s
We richten ons op onderwijs en gezondheidszorg. Onderwijs is een goed middel om lokale samenlevingen te versterken, zowel (basis)onderwijs voor kinderen als vakonderwijs voor volwassenen. Onderwijs geeft mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, waardoor hun kansen op een beter leven toenemen en de armoedecirkel kan worden doorbroken. Daarnaast focussen we ons op basisgezondheidszorg voor de mensen in onze projecten.

 

 

Projecten in sloppenwijken
We steunen onderwijsprojecten voor kinderen uit sloppenwijken in Jaipur, een miljoenenstad in het noordwesten van India. Deze projecten worden geleid en uitgevoerd door de Wisdom Academy, onze lokale partnerorganisatie. De Wisdom Academy biedt gratis basisonderwijs en helpt daarnaast de gemeenschappen waarin de leerlingen wonen. In juli 2013 is de Wisdom Academy tevens gestart met trainingsprogramma’s voor volwassenen: naaicursussen voor vrouwen in de sloppen.

 

Individuele support

Behalve met projecten en organisaties gaat Narangi ook aan de slag op individueel niveau. Om mensen te helpen hun kwaliteiten en talenten te benutten en ontplooien met het oog op een betere toekomst. Zo gaan Sanjay, Pramiti, Ajay, Trilok, Amir, Ajmal, Ruhi en Nasreen, kinderen uit arme families in Jaipur (India), dankzij Narangi nu naar goede scholen.

 

Ontvang onze nieuwsbrief