Gelijke kansen

Sinds 2009 heeft ieder kind in India tussen de 6 en 14 jaar recht op gratis onderwijs. Toch gaan vele miljoenen kinderen niet naar school.

 

Waarom gaan veel kinderen uit sloppenwijken niet naar school?

 • Private scholen zijn onbetaalbaar voor de slumbewoners.
 • De gratis openbare scholen zijn niet altijd op loopafstand van de sloppen. En ouders kunnen vaak geen transportkosten betalen voor hun kinderen.
 • De onderwijskwaliteit op de openbare scholen is dikwijls slecht. De leraren komen niet altijd opdagen, de lesmethodes zijn sterk verouderd en lijfstraffen zijn gebruikelijk.
 • Kinderen worden soms door hun ouders gedwongen om te werken of te bedelen, uit armoede. Of ze moeten thuis in de huishouding helpen of op hun broertjes en zusjes passen.
 • Vaak begrijpen ouders de waarde van onderwijs niet. Ze zijn ongeschoold en zich niet bewust van de verbeteringen die onderwijs kan bieden.

 

 

De Wisdom Academy creëert onderwijskansen door: 

 • Gratis scholing te bieden.
 • Les te geven in de sloppenwijken zelf.
 • Goed en interessant onderwijs te leveren, zodat de leerlingen met plezier naar school gaan en zoveel mogelijk leren.
 • Voorlichting te geven aan de ouders over het belang van onderwijs.
 • Elke dag de sloppen in te gaan om de kinderen die niet op school zijn verschenen van huis te halen.
 • In de armste sloppenwijken de schooltijden aan te passen aan de werktijden van de kinderen. Zowel de Wisdom Academy als Narangi zijn tegen kinderarbeid, maar sommige families kunnen het inkomen van hun kinderen nu eenmaal niet missen. Door de ‘earn and learn’ aanpak krijgen deze werkende jongens en meisjes tóch de kans om onderwijs te volgen.

 

Hoe kan onderwijs je toekomst veranderen?

 • Onderwijs kan de kans op een goede baan vergroten en daarmee ook de kans om aan de armoede te ontsnappen.

 • De opgedane kennis over hygiëne, goede voeding en het voorkomen van ziektes zal bijdragen tot een gezondere leefstijl. 

 • Als je kunt lezen en schrijven, kunnen anderen minder eenvoudig misbruik van je maken. Dan kun je lezen wat je rechten zijn en zelf formulieren en je stembiljet invullen.

 • Kinderen leren om zelf na te denken, eigen keuzes te maken en voor zichzelf op te komen.
 • Ouders die zelf onderwijs hebben genoten, zullen hún kinderen vaak ook naar school sturen.

 

Ontvang onze nieuwsbrief