De Wisdom Academy – Steeds professioneler

30.08.2015


Met onze lokale partner in Jaipur, de Wisdom Academy, hebben we vorig jaar zomer een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Gebaseerd op vele evaluatiegesprekken en brainstormsessies. We hebben over visie en strategie gesproken en samen een nieuw business model voor de Wisdom Academy ontwikkeld. Met als doel om van de Wisdom Academy een duurzamere organisatie te maken, die op professionele wijze scholen in sloppenwijken runt.

 

Met bloed, zweet en tranen
Het was een spannend en soms vermoeiend proces, voor beide partijen. Maar dat wisten we van tevoren: daarom heeft Anja vorig jaar zomer 6 weken lang in Jaipur gewerkt en waren we al eerder via Skype begonnen met de gesprekken. Want alles kost tijd in India, véél tijd, zeker als het om veranderingen gaat. Bovendien was het belangrijk dat de Wisdom Academy vooral zélf met concrete plannen kwam, aangezien zij alles moeten uitvoeren.

 

We hebben deels op z’n Indiaas discussies gevoerd (ongeorganiseerd en met het nodige verbale ‘geweld’) en deels op z’n Hollands (rationeel en resultaatgericht, op basis van het Business Model Canvas). We hebben elkaar soms bewust een paar dagen met rust gelaten om alles te laten bezinken en we hebben veel middagdutjes gedaan. Maar we hebben ook gelachen, veel chai gedronken, en veel samosas en pakoras gegeten. En vooral elkaar nog beter leren begrijpen en veel van elkaar geleerd!

 

Realistisch en gedeeld beeld

Langere tijd én ter plekke samenwerken is ook nodig om een gedeeld beeld te krijgen van de dagelijkse werkrealiteit van de Wisdom Academy. Alleen op basis van verhalen is dat onmogelijk. Dus behalve veel praten, hebben we ook veel tijd doorgebracht op de diverse slumscholen en met de leerlingen. Om te kijken, mee te doen en zelf te ervaren.

 

Resultaat #1: Na een paar weken hard werken lag er een samenwerkings-overeenkomst waarin het professionaliseren van de Wisdom Academy centraal staat. Een proces van kleine stapjes met veel aandacht voor kwaliteit, en concrete- en lange termijn effecten. En dat alles uiteraard ingebed in de Indiase context. Elke maand bespreken we via Skype de voortgang van de afgesproken acties.

 

Rohit ondertekent de nieuwe overeenkomst namens de Wisdom Academy

 

 

Resultaat #2: De Wisdom Academy is zich er nu meer van bewust dat het runnen van een non-profit organisatie alleen succesvol kan zijn als je dat op een (semi) professionele manier doet. Het werken in de sloppen is niet makkelijk en biedt elke dag nieuwe uitdagingen. Maar naast passie voor het werk moet er ook de ambitie zijn om beter te willen presteren. Ten behoeve van de leerlingen op de scholen, want daar draait het uiteindelijk allemaal om.

 

Andere manier van werken
Rode draad in de nieuwe overeenkomst is dat de Wisdom Academy een professionelere manier van werken ontwikkelt. Zowel inzake management en administratie als het lesgeven op de scholen. Met als doel de kwaliteit en de resultaten van hun werk te verbeteren.

 

Resultaat #3: De Wisdom Academy heeft haar boekhouding van het afgelopen schooljaar in Excel bijgehouden (in plaats van op papier). Anja heeft daarvoor samen met de Wisdom Academy een simpel doch doeltreffend Excel-systeem ontwikkeld. Met als resultaat een beter inzicht in de financiën, op basis waarvan passende besluiten en begrotingen kunnen worden gemaakt.

 

Resultaat #4: De Wisdom Academy heeft deze zomer voor het eerst rapporten uitgedeeld aan de leerlingen. In eerste instantie om de leerlingen te motiveren. Maar ook om hun ouders meer bij de educatie van hun kinderen te betrekken. Veel slumbewoners hebben nauwelijks scholing gehad, begrijpen de waarde van onderwijs vaak niet en vinden dat hun kinderen ‘gewoon’ moeten werken. De leerlingen hebben thuis vol trots hun rapporten laten zien!

 

Financieel zelfstandiger
Eén van de afspraken die we hebben gemaakt, is dat de Wisdom Academy op zoek gaat naar meer funding partners en inkomstenbronnen (in India), eventueel met hulp van Narangi. Zodat de Wisdom Academy financieel minder afhankelijk wordt van ons. De komende jaren zal Narangi geleidelijk haar financiële bijdrage aan de Wisdom Academy verminderen.

 

Resultaat #5: De Wisdom Academy is er in geslaagd om een lokale funding partner te vinden! Een NGO in India die vorig schooljaar 3% van de kosten heeft betaald en dit schooljaar 10% zal financieren! Daarnaast betaalt deze NGO nu een salaris aan Rohit Wilson, één van de oprichters van de Wisdom Academy, wiens inzet tot voor kort puur vrijwillig was. Ook dit is een stap richting een duurzamer organisatie.

 

En de overige successen (of minder geslaagde resultaten)? Die gaan we dit najaar weer met eigen ogen bekijken in India!

 

Wil je meer weten over het werk van de Wisdom Academy?
Klik dan hier of bekijk onderstaand filmpje (3 minuten)

 

 


Ontvang onze nieuwsbrief